Monitorowanie wałów przeciwpowodziowych, nieużytków poprzemysłowych i płonących hałd, poszukiwania uszkodzonych sieci drenarskich i osób wylewających ścieki do jezior – to tylko kilka możliwości wykorzystania dronów w ochronie środowiska. Część z zaprezentowano w górnośląskich gminach.

Drony okazują się idealnym narzędziem do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska. Wyposażone w osprzęt optyczny, specjalistyczne czujniki i oprogramowanie mogą pomóc efektywnie i relatywnie tanio w realizacji wielu zadań publicznych.

Na początku 2021 r. każda z gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii została poproszona o ocenę atrakcyjności ponad tego rodzaju 50 usług.

W Radzionkowie testowano usługę monitoringu hałd kopalnianych pod kątem bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania zezwoleń rozbiórkowych i eksploatacyjnych, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego (pożary). W Mysłowicach – monitoring wałów przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych, sieci drenarskich i terenów zalewowych. W Sławkowie i Łaziskach Górnych – identyfikację powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W Rudzińcu drony wyposażone w kamery termowizyjne w nocy sprawdzały, kto wylewa ścieki do jeziora Pławniowice.

Testy prowadzone w gminach GZM to element badań na podstawie których zostanie opracowany poradnik dla miast. Znajdą się nim najatrakcyjniejsze sposoby zastosowania dronów na rzecz ochrony środowiska uzupełnione o praktyczne wskazówki odnośnie wprowadzania tych rozwiązań w życie.

Czytaj więcej

Skomentuj