Od 1 stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Dwa tygodnie wcześniej zakończono nabór wniosków z pierwszego konkursu, którego efektem jest siedem projektów gotowych do realizacji zamieszczonych na oficjalnej liście rankingowej na www.nfosigw.gov.pl. Wśród nich znalazły się projekty na pięć farm wiatrowym oraz dwie elektrownie wodne.

Z ogłoszeniem drugiego konkursu (termin składania wniosków od 1 do 31 stycznia 2010 r.) fundusz czekał do czasu ogłoszenia wyników konkursu nr 1. – To stworzenie kolejnej szansy dla inwestorów, którzy z różnych przyczyn, proces przygotowania inwestycji nie zamknęli w wyznaczonym czasie i nie znaleźli się na tej liście było powodem wyznaczającym ten termin. Już teraz wiemy, że część wnioskodawców przystąpi do dalszego procedowania konkursowego posiadając na starcie zgromadzone wcześniej dokumenty. Na obecnym etapie pozostaje im tylko uzupełnienie brakujących pozwoleń i zgód.

M.in. dlatego też warunki obu konkursów są takie same. I tym razem inwestorzy samorządowi, producenci, spółki czy osoby fizyczne mogą aplikować do wsparcia finansowego na produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biomasy, biogazu, wód geotermalnych, elektrowni wodnych i wiatrowych oraz wysokosprawnej kogeneracji – mówi Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW.

W OZE1 pożyczki na  dofinansowanie inwestycji o wartości minimalnej 10 mln złotych, zaplanowano  w wysokości od 4 do 50 milionów złotych, na 15 letni okres finansowania, w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Narodowy Fundusz program OZE1 realizuje od roku. Zakłada się, że w efekcie przyniesie on 300 MW zielonej mocy ze źródeł odnawialnych oraz 50 MW z wysokosprawnej kogeneracji. Budżet na ten cel zaplanowano w wysokości 0,5 mlda złotych.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj