Grupa ENERGA i województwo kujawsko-pomorskie będą współpracować ws. budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle wraz z elektrownią.

Współpracę przy budowie drugiego stopnia wodnego na Wiśle przewiduje list intencyjny podpisany wczoraj we Włocławku przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Grupę ENERGA.

W imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałek zadeklarował pełne wsparcie działań zmierzające do zabezpieczenia stopnia wodnego Włocławek oraz współpracę mającą na celu promowanie idei budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle w rejonie Nieszawa – Ciechocinek. Ponadto inwestycja ta zostanie umieszczona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– Potrzeba zabezpieczenia stopnia włocławskiego przed ewentualną awarią budowlaną jest oczywista dla wszystkich środowisk, a przez mieszkańców doliny Wisły poniżej Włocławka – od dawna wyczekiwana. Ta inwestycja jest dla nas zadaniem priorytetowym – zagwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom doliny i stworzy impuls rozwojowy dla nadwiślańskich gmin naszego województwa – ocenił Piotr Całbecki, marszałek województwa.

Wstępne założenia przewidują, iż moc elektrowni wyniesie około 100 MW, a średnia produkcja przekroczy 500 tys. MWh rocznie. Oznacza to, że wytworzenie takiej ilości energii w źródle odnawialnym pozwoli uniknąć wyemitowania do atmosfery ponad 500 tys. ton CO2. Termin realizacji tej inwestycji obliczany jest na ok. 7 lat (uruchomienie w połowie 2016 r.), a jej wartość szacowana jest na ok. 2,5 mld zł. ENERGA zamierza zrealizować tę inwestycję przy udziale partnera strategicznego, aczkolwiek niewykluczone jest również współfinansowanie inwestycji ze środków UE oraz organizacji i instytucji zainteresowanych dodatkowym wykorzystaniem zapory, np. na przeprawę drogową.

Dla prawidłowej współpracy obu stopni – zgodnie z pierwotnymi założeniami projektowymi – nowy stopień ma być usytuowany około 20 km poniżej starego, podpierając go spiętrzoną wodą. Obecnie trwają prace analityczne, które umożliwią szczegółowe określenie lokalizacji stopnia wraz z elektrownią, mając w szczególności na uwadze aspekty środowiskowe i ekonomiczne. Dokładna lokalizacja, jak i szczegóły techniczne będą znane po sporządzeniu Studium Lokalizacyjnego, Studium Wykonalności i Oceny Oddziaływania na Środowisko, które powinny być przygotowane do końca 2011 r. Pozwolenie na realizację inwestycji może być wydane pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.

– Samodzielne funkcjonowanie stopnia wodnego "Włocławek", zaplanowanego w systemie kaskadowym doprowadziło, w wyniku procesu erozji dna koryta poniżej tamy, do degradacji środowiska przyrodniczego, z jednoczesnym zagrożeniem dla zabudowy hydrotechnicznej (zapora, most drogowy, rurociągi itp.). W tej sytuacji budowa kolejnego stopnia wodnego wyrównawczego dla już istniejącego, staje się zasadna zarówno z punktu widzenia gospodarczego jak i bezpieczeństwa samego człowieka. Dalsza zwłoka z realizacją kolejnego stopnia tylko pogarsza i tak trudną już sytuację, zmierzającą ku katastrofie gospodarczo-ekologicznej – mówi prof. Zygmunt Babiński z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj