W Szczecinie pojawi się mnóstwo nowych drzew. Jeszcze bardziej zazieleni się centrum miasta. Zakład Usług Komunalnych otworzył oferty w przetargu na wielkie sadzenie blisko 430 drzew: na Prawobrzeżu i Lewobrzeżu. Przy każdym pojawi się worek do podlewania.

Drzewa pojawią się od placu Matki Teresy z Kalkuty, poprzez Park Żeromskiego, ulicę Piłsudskiego, 3 maja, plac Batorego, ulicę Narutowicza, Aleję Piastów, ulicę Wyszyńskiego, Nabrzeże Wieleckie i dziesiątki innych miejsc. Będą oczywiście także i na Prawobrzeżu, np.: na zieleńcu przy ulicy Czarnogórskiej, na ulicy żaglowej, Jasnej, Struga, przy Stawie Rubinowym, Energetyków.

Skład gatunkowy

Gatunki są dosyć zróżnicowane. Wśród nasadzeń znajdą się m.in: brzozy, jesiony, klony, kasztanowce, wiśnie, modrzewie czy sosny. Nie będą to niewielkie sadzonki. Każde z drzew będzie miało co najmniej 4 m wysokości. Każde też objęte zostanie 3-letnią gwarancją pielęgnacyjną, która uwzględni: odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy lub wymiany obudów, podlewanie według potrzeb, usuwanie odrostów, zwalczanie chorób i szkodników, cięcia sanitarne, wymiany uszkodzonego, chorego lub suchego materiału i wszelkie inne zabiegi umożliwiające zachowanie drzewa w dobrej kondycji.

W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego drzewo zostanie wymienione na nowe, okres 3-letniej gwarancji liczony będzie od momentu wymiany drzewa.

Tabliczka znamionowa

Dodatkowo po wykonaniu sadzenia na każdym drzewie zamontowana zostanie tabliczka znamionowa typu ARBO TAG o wymiarach ok. 35mm x 45mm. Umocowane muszą być na plastikowej opasce na wysokości min 2,5m. Na tabliczce podany będzie kolejny nr drzewa oraz rok nasadzenia.

Niezwykle ważnym zapisem umowy jest konieczność zamontowania przy każdym drzewie worka do podlewania oraz jego uzupełnianie wodą.

Do przetargu stanęła jedna firma: MARKFLOR Sp. z o.o. Sp. k. Zadanie wyceniła na kwotę 691 tys. zł. Tymczasem ZUK ma przeznaczone na ten cel blisko 679 tys. zł. Rozpoczęła się analiza oferty, również pod kątem finansowym. Termin nasadzeń to 17 grudnia tego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj