Będziemy starać się jeszcze skuteczniej godzić zdrowy wzrost gospodarczy z dbałością o środowisko naturalne i o klimat – mówił prezydent Andrzej Duda w Budapeszcie.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w otwarciu panelu “Leaders For the New World” w ramach poświęconej problematyce zrównoważonego rozwoju konferencji Planet Budapest 2021.

“Pandemia doprowadziła do ewolucji modeli biznesowych. Przyspieszyła rozwój innowacji i wdrażanie nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, handlu internetowego, zdalnej edukacji, administracji czy logistyki. Na znaczeniu zyskały internet rzeczy, Big Data i uczenie maszynowe” – mówił.

Przekonywał, że liczba innowacji wzrosła także w Polsce, a z niektórymi z tych innowacji będzie można zapoznać się podczas towarzyszącej szczytowi wystawy.

Duda zachęcał do kontaktów z przedstawicielami PAIiH, udzielającymi informacji na temat otoczenia gospodarczo-prawnego w Polsce.

Inicjatywa Trójmorza

Zwrócił uwagę, że obok Grupy Wyszehradzkiej istnieje też Inicjatywa Trójmorza. “W jej ramach dążymy do rozwijania innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań transportowych, energetycznych i cyfrowych” – podkreślał. Tych, którzy jeszcze nie znają Inicjatywy Trójmorza, zachęcał do zapoznania się z szansami, jakie inicjatywa ta stwarza.

Obszary koncentracji długoterminowej

“Polska, w ramach odbudowy po spowolnieniu, wywołanym pandemią, w ramach długookresowej strategii rozwoju koncentrować się będzie na obszarach takich jak inwestycje infrastrukturalne w obszarach strategicznych, zrównoważony transport, zdrowie, cyfryzacja czy innowacyjność, a także na wielkim wyzwaniu sprawiedliwej transformacji energetycznej w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie” – zapowiedział również Duda.

“Będziemy starać się jeszcze skuteczniej godzić zdrowy wzrost gospodarczy z dbałością o środowisko naturalne, o klimat” – podkreślał.

Jednocześnie zwracał uwagę, że od wielu lat “emisyjność polskiej gospodarki spada, a PKB rośnie, co jest cechą charakterystyczną naszego regionu, unikalną w skali świata”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj