W poniedziałek w południe zbiera się Rada Ministrów, która zajmie się projektem ws. pomocy uciekinierom wojennym z Ukrainy – poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Jak wskazał, rozwiązania mają zapewnić uchodźcom efektywną opiekę.

Dworczyk był pytany w Programie 3 Polskiego Radia o projekt ustawy, który dotyczyć ma uchodźców wojennych przybywających z terenu Ukrainy, a który ma trafić na posiedzenie Sejmu we wtorek.

“Dzisiaj o godz. 12 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów, na którym – mam nadzieję – że ta ustawa zostanie przyjęta” – powiedział szef KPRM. “Jest tam szereg rozwiązań, które pomogą, zwłaszcza w tym pierwszych tygodniach i miesiącach, objąć efektywną opieką uchodźców, uciekinierów wojennych z Ukrainy” – dodał minister.

Wszyscy liczą na konsensus

“Sądząc po dotychczasowych spotkaniach, w których brali udział przedstawiciele opozycji, czy to w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy w innych formatach, wydaje się, że sprawie Ukrainie i pomocy uchodźcom z Ukrainy jest zgoda” – zauważył. “Myślę, że nawet, jeśli byłyby jakieś drobne poprawki, które trzeba byłoby wnieść, to one zostaną przyjęte w ramach jakiegoś konsensusu” – dodał.

Szef KPRM przekazał, że po Radzie Ministrów odbędzie się konferencja prasowa, na której zostaną przedstawione i omówione szczegółowe zapisy projektu ustawy.

Jakie rozwiązania mogą pojawić się w ustawie?

Przedłożony przez MSWiA projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zamieszczono w ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych rządu. Przewidziane w nim rozwiązania dotyczą m.in. pracy, kształcenia i legalności pobytu Ukraińców w Polsce, a także utworzenia rezerwy celowej na finansowanie niesionej im pomocy.

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa “ma na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu cudzoziemcom, w szczególności posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jak wyjaśniono, projektowana regulacja ustanowi szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską inwazją. Określi również szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce, a także przedłużania okresów ich legalnego pobytu w Polsce i wydanych im dokumentów.

Projekt wprowadzi też “szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie”.

Przewiduje także szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy. Określi ponadto niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy.

Projektowana specustawa wprowadzi również przepisy dotyczące pomocy udzielanej Ukraińcom przez wojewodów. Utworzy też nową rezerwę celową na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Czytaj więcej

Skomentuj