Już 9 listopada Minister Nowicki podpisze w Sopocie pierwszą umowę Polski na sprzedaż nadwyżek jednostek emisji AAU, która przyniesie Polsce 25 mln euro na ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno – klimatycznego.

Pierwsza polska umowa na sprzedaż jednostek AAU będzie podpisana 9 listopada w czasie Szczytu polsko – hiszpańskiego w Sopocie z udziałem Premiera Donalda Tuska i Premiera Jose Luis Zapatero. Umowa będzie podpisywana pomiędzy Ministrem Środowiska Polski, Maciejem Nowickim a Josue Tanaka, Dyrektorem pionu klimatycznego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w obecności Ministra Środowiska Hiszpanii. 

Kwota umowy to 25 mln euro, które zgodnie z obowiązującą od września ustawą zostaną przeznaczone na inwestycje w zakresie ochrony klimatu. O jej wadze i wartości nie przesadza wyłącznie suma, ale wyjątkowość polskiego systemu zielonych inwestycji i fakt, że jest to początek sprzedaży przez nasz kraj uprawnień do emisji w ramach protokołu z Kioto. 

– "Potwierdzam, że dzięki środowisku Polska zarobi 25 mln euro. Pieniądze trafią na specjalny rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tych pieniędzy będą finansowane projekty służące redukcji gazów cieplarnianych. Pomoże nam to m.in. wywiązać się z naszych unijnych zobowiązań ramach pakietu energetyczno-klimatycznego"  –  podkreślił minister Maciej Nowicki. 

Polska jednocześnie prowadzi negocjacje z innymi zainteresowanymi zakupem polskich nadwyżek krajami. Kolejna spodziewana transakcja to umowa z Irlandią. Polska posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) na świecie: ok. 500 mln jednostek. Nadwyżka jest wynikiem bardzo trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzanej po 1990 roku. 

Osiągnięcia te wynikają w mniejszym stopniu z upadku niektórych energochłonnych przedsiębiorstw w okresie transformacji, w większym stopniu z działań na rzecz środowiska: ustanowieniu kompleksowego systemu finansowego dla środowiska, w dalszej kolejności sprawnemu dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do restrykcji unijnych. Polsce udało się zredukować emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc., podczas gdy zobowiązanie z Protokołu wynosiło 6 proc. Jednocześnie w Polsce w ciągu minionych dwudziestu lat poziom PKB w Polsce uległ zwiększeniu o 70 proc.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj