Prawie 287 mln zł będzie kosztowała budowa 9 km drogi ekspresowej S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem stanowiący fragment Via Carpatia. Prace mają potrwać trzy lata.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad złożyła ją firma Mosty – Łódź S.A., która zobowiązała się na wykonanie w ciągu 34 miesięcy i udzieliła dziesięcioletniej gwarancji.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na drugą połowę 2019 r. a ich zakończenie na rok 2021 r.

Odcinek S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem jest częścią przetargu obejmującego zaprojektowanie i budowę tej drogi od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe”. 2 lutego dokonano wyboru wykonawcy dla fragmentu od węzła „Rudnik nad Sanem” do węzła „Nisko Południe”, a dla odcinka Lasy Janowskie – Zdziary trwa właśnie procedura wyboru.

W trakcie realizacji lub po oddaniu do użytku na Podkarpaciu jest już ponad 160 km drogi S19. 30,1 km jest już użytkowaniu, dla 33,7 km opracowywana jest właśnie koncepcja programowa. W przetargu – w trybie „projektuj i buduj” – pozostaje kolejne 54,2 km (sześć odcinków z czego dla dwóch wybrano najkorzystniejszą ofertę). Na rozstrzygnięcie czeka przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla kolejnych 51,4 km.

Część pieniędzy na S19 to środki z pochodzące z Unii Europejskiej. Odcinek od węzła „Zdziary” do węzła „Rudnik nad Sanem” stanowi fragment szlaku Via Carpatia. To międzynarodowa trasa relacji „północ-południe”, łącząca litewską Kłajpedę z Salonikami w Grecji. Ma przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję i stanowić szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA.

W Polsce Via Carpatia będzie ciągnąć się od granicy z Litwą Budzisku przez Augustów do Ełku, trasą S16 do Knyszyna, stamtąd S19 przez Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – do węzła Lublin Rudnik, następnie S12 przez Lublin Sławinek, dalej przez Nisko do węzła Rzeszów Wschód, przez A4 do węzła Rzeszów Zachód, stamtąd przez Barwinek do granicy ze Słowacją.

Czytaj więcej

Skomentuj