Dzień Długu Ekologicznego (ang. Earth Overshoot Day) to moment, w którym ludzkość wykorzystuje zasoby przypadające na cały rok do produkcji, a konsumpcja przekracza zdolność natury do ich odnowienia. W tym roku przypada 29 lipca, w ubiegłym 1 sierpnia, a jeszcze w połowie lat 90-tych był w listopadzie.

Datę wylicza się, dzieląc ogół zasobów naturalnych przez światowy ślad ekologiczny (ang. ecological footprint), a następnie mnożąc przez 365. Wynik – data 29 lipca – oznacza, że, aby zaspokoić nasze apetyty na zasoby, powinniśmy dysponować ziemią o 75 proc. większą od naszej.

Wyczerpujemy nasz naturalny kapitał, a to zagraża bezpieczeństwu zasobów ludzkich w przyszłości. Koszty tego globalnego nadwyżki ekologicznej stają się coraz bardziej widoczne w postaci wylesiania, erozji gleby, utraty różnorodności biologicznej lub gromadzenia się dwutlenku węgla w atmosferze. To ostatnie prowadzi do zmian klimatycznych i częstszych ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

Global Footprint Network, która dokonuje corocznej oceny DDE, to międzynarodowa organizacja badawcza. Badania rozpoczęto w latach 70-tych, gdy rosnąca populacja i jej potrzeby sprawiły, że konsumpcja przestała być zrównoważona.

Mięso, węgiel i wycinki

Najważniejsze czynniki zadłużenia to: spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego (produkcja zwierzęca jest niezwykle energochłonna i zanieczyszczająca środowisko), zużycie paliw kopalnych, zużycie energii elektrycznej, nadmierne połowy, wycinanie lasów, emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

W początku lat 70-tych eksploatacja planety nie przekraczała jeszcze jej możliwości.

Zmiana jest możliwa

Cofnięcie daty Dnia Długu Ekologicznego o 5 dni każdego roku pozwoliłoby ludzkości osiągnąć zużycie na poziomie 100 proc. możliwości planety do 2050 r. Na przykład obniżenie emisji CO2 z spalania paliw kopalnych o 50 proc. przeniosłoby datę o 93 dni, zastąpienie 50 proc. konsumpcji mięsa dietą wegetariańską o pięć dni, poprawa efektywności w budownictwie i przemyśle może spowodować zmianę o trzy tygodnie.

Na stronie Global Footprint Network można zbadać indywidualny wkład w Dzień Długu Ekologicznego. W ankiecie odpowiadamy na pytania m.in. na temat sposobu odżywiania (weganizm wypada najkorzystniej dla środowiska), sposobu podróżowania (ogromny ślad ekologiczny to podróże samolotem), sposobu zamieszkania (wielorodzinny dom i nieużywanie klimatyzacji są bardziej przyjazne dla Ziemi).

W Polsce dzień długu ekologicznego przypadł już 15 maja.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj