Z okazji Dnia Ziemi, 22-26 kwietnia w San Francisco ma miejsce się światowy szczyt “Ecocity World Summit”.

Jest to siódma międzynarodowa konferencja "Ecocities", która zgromadzi niemal pół tysiąca liderów, specjalistów i naukowców z całego świata, którzy zajmują się tworzeniem prawdziwie zrównoważonych i zdrowych przestrzeni do życia, w których współgrają ze sobą w harmonii potrzeby ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.

W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, przedsiębiorcy, architekci, którzy będą dyskutować i wymieniać doświadczenia na temat projektowania, planowania i rozwoju zrównoważonych ekologicznych miast i wsi.

– Nastał czas na działanie! Globalne problemy ekologiczne zagrażające naszemu życiu i związane z nimi potrzeby ograniczania konsumpcji zasobów naturalnych wymagają nowego podejścia do planowania i rozwoju przestrzeni życia człowieka. Jeśli chcemy osiągnąć długofalową wydajność energetyczną i ochronić środowisko na naszej planecie, potrzebna jest odnowa i restrukturyzacja miast i terenów wiejskich oraz systemów transportu na całym świecie – mówi Dyrektor Konferencji Kirstin Miller z organizacji Ecocity Builders.

Główne tematy konferencji to:
* Ludzie: społeczeństwo, zdrowie, równość i dostępność dla wszystkich,
* Przyroda: ochrona i odnowa systemów podtrzymujących życie oraz obszarów rolniczych naszej planety,
* Zrównoważony rozwój: użytkowanie ziemi, transport, architektura i infrastruktura,
* Ekonomia & technologia: tworzenie i wspieranie rynków, rozwój przedsiębiorczości i technologii,
* Formy zachęt i wspierania działań: rola rządów i samorządów, organizacji, instytucji i indywidualnych osób.

źródło: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj