1 / 4

Tabliczki informacyjne na wiatach śmietnikowych oraz plakaty dotyczące segregacji śmieci mają trafić w najbliższym czasie do administratorów i zarządców nieruchomości na terenie Lublina.

To element akcji “Tak segreguję!”, która ma przybliżyć mieszkańcom temat recyklingu odpadów i ułatwić im sortowanie śmieci.

W związku z obowiązkiem segregowania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców Lublina opracowano graficzne materiały informacyjne, które w skróconej formie przedstawiają zasady selektywnej zbiórki odpadów.

Zarówno na tabliczce jak i plakatach opisano, jakie rodzaje odpadów należy wyrzucać do konkretnych pojemników. Kilka wzorów plakatów poświęcono także odpadom, których segregacja sprawia największą trudność, np. paragony, porcelana czy kości. W wyniku przeprowadzonego rozeznania potrzeb materiały informacyjne będą dystrybuowane do zainteresowanych podmiotów, takich jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów dostępne są również na stronie internetowej, gdzie znajdują się ulotki, plakaty informacyjne i film edukacyjny. Z myślą o gościach i studentach zagranicznych opracowane zostały także wersje obcojęzyczne plakatów: angielska, ukraińska, francuska i niemiecka.

Czytaj więcej

Skomentuj