Najwięksi hurtowi odbiorcy i konsumenci energii elektrycznej i gazu zorganizowali 8 kwietnia spotkanie we Wrocławiu, by zapoznać się z ofertą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Chodzi o wsparcie przedsięwzięć służących efektywności energetycznej. Tylko w jednym programie „Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach” zaplanowano budżet w wysokości 1,5 mld zł. Ale oferta dla przedsiębiorców jest znacznie szersza, zapowiedział Jan Rączka, prezes zarządu NFOŚiGW.

W „Systemie Zielonych Inwestycji”, zostało opracowanych kilka programów. Pierwszy, dotyczący zarządzania energią (termomodernizacji) w budynkach użyteczności publicznej już wystartował  – wnioski przyjmowane są w NFOŚiGW do 26 kwietnia. Pieniądze ze sprzedaży polskich jednostek emisji CO2 zasilą drugą część tego programu. Nabór spodziewany jest w czerwcu 2010 r.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko są dostępne m.in. środki na działanie „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza”. Wnioski wstępne można jeszcze składać do 14.04.2010. Na wnioski o dofinansowanie NFOŚiGW oczekuje od 31.05.2010 do 30.06.2010.

– Dofinansowanie Funduszu jest szansą dla polskiego przemysłu na przeprowadzenie działań racjonalizujących zużycie paliw i energii oraz oparcie bezpieczeństwa energetycznego zakładów przemysłowych o własne źródła energii – komentuje Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Rząd zobowiązał się do zmniejszenia krajowego zużycia energii o 20 proc. do 2020 r. Poprawa efektywności energetycznej to mniejsze zużycie paliw i energii, a więc i niższe koszty naszych produktów. Obecnie produkcja energii elektrycznej w Polsce jest oparta w 95 proc. na paliwach stałych, stwarza zagrożenie, że w przyszłości polscy odbiorcy przemysłowi będą ponosić znacznie wyższy koszty ochrony klimatu niż odbiorcy europejscy. Mamy jedne z najwyższych w Europie straty sieciowe oraz duże zużycie na potrzeby własne sektora energetycznego.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj