W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 19-21 lutego 2010 r., zostanie zorganizowane odrębne stoisko pod nazwą Eko Forum. Stoisko będzie skupiało podmity zajmujące się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, promocją zrównoważonego rozwoju oraz aktywną pozaszkolną edukacją przyrodniczą.

Celem przedsięwzięcia jest z jednej strony prezentacja podmiotów zajmujących się wyżej wymienioną działalnością, a z drugiej – ich możliwości w tej dziedzinie edukacji.

W tym roku swój udział w Eko Forum zadeklarowały następujące jednostki: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, Fundacja „Pro Terra” Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Liga Ochrony Przyrody w Poznaniu, Firma Abrys Sp. z.o.o. w Poznaniu, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie oraz Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. Do ich zadań statutowych należy m.in. uzupełnianie wiedzy zdobytej w szkołach przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej. Ta formuła edukacji nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.

W tym roku Eko Forum po raz pierwszy zagości na Targach Edukacyjnych, jednak już planuje się, że impreza na stałe wpisze się w kalendarz targów, stając się przedsięwzięciem symbolicznie rozpoczynającym kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce.

Główną grupę odwiedzających Targi Edukacyjne stanowi młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele, dlatego też organizacja Eko Forum daje szanse dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców. Celem grupy tworzącej Eko Forum jest realizacja zadań z dziedziny edukacji ekologicznej jak najlepszymi metodami poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, uwzględniając jak najbliższy kontakt z naturą, który oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka.     

Impreza odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego koordynacją zajmować się będzie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Na stoisku Eko Forum poszczególni partnerzy przedstawią przykłady własnej działalności, w tym swoją ofertę edukacyjną. Prezentacja dorobku odbędzie się w formie prelekcji, warsztatów, konkursów pokazów filmowych, sesji posterowych itp.

Na stoisku Eko Forum będzie można otrzymać kompleksową informację na temat uczestników w postaci konsultacji, wydawnictw oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Goście targów odwiedzający stoisko będą mieli szansę na zapoznanie się ze znaczeniem starych odmian drzew owocowych, bogatym światem owadów, działalnością ośrodków edukacji przyrodniczej, funkcjonowaniem środowiska doliny rzecznej, tajnikami hydrologii i meteorologii, warsztatem pracy leśnika itp. Firma Abrys zaprezentuje tzw. infokiosk – interaktywny punkt informacyjny, który pozwoli na zapoznanie się z ofertą portalu Zielona Lekcja.

W trakcie targów na stoisku Eko Forum zostanie wydzielone specjalne miejsce, na którym przedstawione zostaną filmy edukacyjne, prezentujące walory przyrodnicze Wielkopolski oraz filmy przedstawiające w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny gospodarki odpadami.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj