Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniach regionalnych adresowanych do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nowymi trendami w dziedzinie innowacyjności.

Spotkania organizowane są w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Ich głównym zadaniem jest przedstawienie najciekawszych zagadnień związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej i w Polsce.

Pierwszy cykl spotkań dla pracowników będzie poświęcony zagadnieniom ekoinnowacji, innowacji w sektorze usług oraz nowemu podejściu do zamówień publicznych. W dniach 15-17 marca takie spotkanie odbedzie się w Poznaniu.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Tematyka spotkań obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:- zarządzanie procesem innowacyjnym, źródła pozyskiwania technologii, strategie wdrażania rozwiązań innowacyjnych.
– przykłady rozwiązań innowacyjnych w sektorze e-usług
– praktyczne sposoby wdrożenia innowacji organizacyjnych przy użyciu metodyki Kaizen.
– franczyza jako metoda na pozyskanie kapitału na rozwój firmy
– innowacyjne sposoby zarządzania zasobami ludzkimi

Więcej szczegółów na stronie: http://pi.gov.pl/klub_innowacyjnych_przedsiebiorstw/spotkania_klubu/spotkania_dla_pracownikow


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj