Polska Izba Ekologii zdecydowała o przedłużeniu terminu składania wniosków do konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”.

Rada Izby na prośbę zainteresowanych zdecydowała iż wnioski składać można do dnia 6 maja 2008 r. Po tym terminie wnioski zostaną wstępnie ocenione przez ekspertów, a następnie przez członków Kapituły Konkursu.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do zgłaszania swoich kandydatur w następujących kategoriach :

  • gospodarka wodno-ściekowa
  • ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
  • gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych
  • oszczędność energii, niekonwencjonalne źródła energii
  • ekoprodukt wykorzystywany w przemyśle i budownictwie
  • ekoprodukt w gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalne
Więcej szczegółów na stronie www.pie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj