Towarzystwo na rzecz Ziemi złożyło wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę dla spalarni odpadów w Warszawie. Organizacja przygotowuje także wniosek o wycofanie pieniędzy na tę inwestycję.

Wniosek o modernizację spalarni odpadów w Warszawie został złożony przez inwestora w 2016 r. Pozytywna decyzja zatwierdzająca budowę została wydana przez prezydenta miasta w marcu 2017 r.

– Inwestor dopiero w październiku bieżącego roku wyłonił wykonawcę zamierzonego przedsięwzięcia budowlanego, nie podejmując do tej pory żadnych czynności, które
można byłoby uznać za roboty budowlane – informuje Towarzystwo na rzecz Ziemi.

– Zgodnie z art. 37 ust. 1 prawa budowalnego decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata – dodają prawnicy.

Ekolodzy są zatem zdania, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła.

Towarzystwo na rzecz Ziemi przygotowuje także wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchylenie uchwały rady miasta przyznającej MPO miliard złotych na realizację tej inwestycji m.in. z powodu naruszenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r. Zgodnie z nim spalanie odpadów zaliczone zostało do działań wyrządzających poważne szkody.

Warszawa podpisała umowę na rozbudowę spalarni śmieci na Targówku

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj