Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi oddało do użytku instalację wysokosprawnej kogeneracji produkującą energię cieplną i prąd ze spalania gazu. Zrealizowana inwestycja pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o około 15 proc. Spółka planuje dalszy rozwój w kierunku ekologicznych źródeł ciepła, by uzyskać status efektywnego systemu ciepłowniczego.

Zambrowska spółka oddała właśnie do użytku instalację wysokosprawnej kogeneracji opartą na dwóch silnikach gazowych o łącznej mocy cieplnej wynoszącej 3 MW oraz mocy elektrycznej równej 2,4 MW.

Na inwestycję spółka otrzymała dotację ponad 3 mln zł oraz pożyczkę w kwocie 5,7 mln zł. Nakłady własne wyniosły 11,4 mln zł.

W wysokosprawnej kogeneracji ciepłownia spółki wytworzy rocznie ok. 15000 MWh energii elektrycznej i ok. 20000 MWh energii cieplnej. W okresie letnim układy kogeneracyjne na gaz ziemny w całości będą pokrywały zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym Zambrowa.

Zrealizowana inwestycja pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ok.15 proc. oraz rezygnację ze spalania węgla poza sezonem grzewczym.

W roku 2019 ZCiW planuje rozpoczęcie kolejnej inwestycji, którą będzie budowa kotła wodnego na biomasę leśną o mocy 8 MW za 14,2 mln zł. Równocześnie w ramach inwestycji nastąpi modernizacja układów sterowania ciepłowni, oraz budowa nowego komina dla kotłowni biomasowej.

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanej instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) będzie wynosić 27982 MWh/rok, co stanowi ok. 45 proc. całej energii cieplnej wytwarzanej przez spółkę. Emisja gazów cieplarnianych zostanie zmniejszona o ok. 45 proc.

W wyniku realizacji tej inwestycji system ciepłowniczy Zambrowa uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

Czytaj więcej

Skomentuj