“Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+” to dokument, w którym określono kierunki rozwoju miasta. Miasto na ten cel otrzyma 100 tys. zł.

Elbląg otrzymał pieniądze na projekt z programu Gepard. Z 240 wniosków zaakceptowano 218, którym przyznano dofinansowanie na ponad 11 mln zł.

Przyjęta strategia ma ułatwić tworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w Elblągu m.in. poprzez rozwój produktów z obszaru elektromobilności, stymulowanie rozwoju rynku w taki sposób, aby zwiększyć udział pojazdów o napędzie elektrycznym, poprawę jakości i znaczenia transportu publicznego.

Strategia pozwoli też przygotować się do zarządzania i finansowania inwestycji w zakresie modernizacji i rozwoju w obszarze zrównoważonego transportu, energetyki, a także ochrony środowiska.

Opracowana strategia zawierać będzie kompleksową diagnozę potrzeb i problemów, a także potencjałów i szans rozwojowych Gminy Miasta Elbląg w obszarze elektromobilności.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj