Małe elektrownie wodne mogą być lokalizowane jedynie na dotychczas istniejących piętrzeniach – to konkluzja spotkania zorganizowanego przez ministra Macieja Nowickiego w nawiązaniu do dużego zainteresowania inwestorów budową tych obiektów na Dunajcu.

– Małe elektrownie wodne ze względu na swój stosunkowo niski (w porównaniu z innymi źródłami energii odnawialnej) potencjał energetyczny przy jednoczesnych znacznych szkodach środowiskowych takich inwestycji, nie powinny powstawać wszędzie. Ich lokalizacja powinna uwzględniać wyłącznie istniejące już w tej chwili piętrzenia na rzekach. Aby to zagwarantować, potrzebne są takie zmiany w prawie, które w sposób transparentny i jasny dla potencjalnych inwestorów zagwarantują realizację tej strategii, która opiera się i na konstytucyjnej zasadzie działania w duchu zrównoważonego rozwoju i jest zgodna z Polityką Ekologiczną Państwa – mówi minister Maciej Nowicki.

Pod nadzorem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przygotowany zostanie w ciągu miesiąca plan działań, które umożliwią zmiany w prawie regulującym powstawanie małych elektrowni wodnych na rzekach w Polsce. Zmiany w prawie mają zagwarantować istnienie transparentnego systemu obowiązującego w całym kraju.

Jednocześnie wydane dotychczas dla takich inwestycji decyzje środowiskowe zostaną poddane audytowi, szczególnie pod kątem uwzględniania oddziaływania skumulowanego inwestycji (jeśli znajdują się blisko siebie). Uzgodniono także konieczność opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dorzecza Dunajca.

Spotkanie zorganizowane zostało w związku ze znacznym zainteresowaniem inwestorów tworzeniem małych elektrowni wodnych na Dunajcu, które zanotowano w ostatnich miesiącach.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj