21 maja w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się konferencja pod nazwą: “Energia i Zmiany Klimatu. Globalne wyzwania, Regionalne rozwiązania”.

Część pierwszą spotkania stanowiła konferencja prasowa, której gośćmi byli: Minister Środowiska – Maciej Nowicki oraz Thomas Becker – Sekretarz Stanu z Ministerstwa Klimatu i Energii Danii.

Minister Nowicki wspominał o odpowiedzialności, jaką przyjęła na siebie Polska podejmując się organizacji Konferencji Klimatycznej (COP14) w Poznaniu. Jest to czołowe wydarzenie  zarówno dla naszego kraju, jak też całej Unii Europejskiej, stanowiące szansę na światowe porozumienie. Minister Środowiska poinformował, że prace przebiegają zgodnie z wcześniejszymi założeniami, dlatego też możemy spodziewać się korzystnych rezultatów spotkania.

Minister Becker jako sprawę priorytetową traktuje redukcję gazów cieplarnianych o 50% do 2050 r. Podkreślał, iż nie jest to proste zadanie z uwagi na cykl energetyczny oraz wprowadzane nowe inwestycje. Stwierdził, iż Unia Europejska powinna dać dobry przykład reszcie świata, poprzez zapoczątkowanie konkretnych działań w kierunku ograniczenia emisji.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj