W Katowicach powstanie Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.

29 lutego br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Śląską, Politechniką Krakowską, Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego, Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Izbą Inżynierów Budownictwa, Górnośląskim Parkiem Przemysłowym oraz przedstawicielami firm związanych z budownictwem,  na bazie którego powstał  pierwszy polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.

Jednym z projektów realizowanych w ramach Klastra będzie utworzenie Górnośląskiego Centrum Nowoczesnych Technologii. Centrum będzie miało powierzchnię ponad 23 000 m kw., zlokalizowanych na  dziewięciu  kondygnacjach (dwie kondygnacje podziemne i siedem nadziemnych). Realizacja budynku o klasie A, budowanego w technologii pasywnej, rozpocznie się w połowie 2008 roku.

Projekt przewiduje:

•    sufit betonowy stanowiący akumulator chłodu,
•    ocieplenie budynku 25 cm warstwą izolacji termicznej,
•    zielony dach,
•    instalacja solarna,
•    okna o współczynniku przenikalności cieplnej 0,8 W/m2K (również rama okienna),
•    żaluzje okienne podłączone do systemu BMS (sterowane automatycznie w zależności od kąta podania promieni słonecznych),
•    proces rekuperacji, dzięki któremu następuje odzysk ciepła ze zużytego powietrza,
•    klimakonwektory sterowane systemem BMS,
•    energooszczędne oświetlenie sterowane systemem BMS.

W budynku zostanie wykorzystana kilkuetapowa filtracja powietrza, co zredukuje występowanie stanów alergicznych, ataków astmy oraz poprawi koncentrację i wydajność pracy.

W ramach Górnośląskiego Centrum Nowoczesnych Technologii powstanie 1 000 nowych miejsc pracy. Znajdą się tu m.in.: laboratoria badawczo – rozwojowe (również powiązane z firmami mieszczącymi się w hali produkcyjnej), sale dydaktyczne, stanowiska kontrolno-pomiarowe, centrum informatyczne i call center. Biorąc pod uwagę potrzeby pracowników oraz gości, w budynku przewidziano również miejsce na m.in: przedszkole, restaurację, centrum medyczne, saunę i Spa, bankomat oraz pocztę. Znajdą się tu także sale konferencyjne. Centrum będzie dysponowało 1000 miejsc parkingowych.

Realizacja budynku pasywnego umożliwi praktyczne sprawdzenie w warunkach śląskich, rozwiązań funkcjonujących od kilku lat w innych krajach europejskich. Dzięki temu, iż realizowany przez GPP w ramach Klastra projekt będzie stale monitorowany przez naukowców z Politechnik Śląskiej i Krakowskiej będzie można stwierdzić, czy zastosowane rozwiązania techniczne sprawdzają się w naszych warunkach klimatycznych. W konsekwencji tych działań powstanie pierwszy w Polsce budynek będący jednym wielkim laboratorium naukowo-badawczym.

GPP stara się o włączenie części terenu, na której zbudowane będzie Centrum do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), dając w ten sposób inwestorom dodatkową zachętę, w postaci wymiernych korzyści podatkowych.

Koordynatorem projektu utworzenia w Katowicach Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego jest Górnośląski Park Przemysłowy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj