Kongres Envicon Water odbędzie się na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w dniach 10-11 maja 2016 r. Pierwsza edycja Kongresu będzie okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski.

– W imieniu wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zrzeszonych w Izbie Gospodarczej “Wodociągi Polskie” serdecznie zapraszamy na XXIV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji, które odbędą się w Bydgoszczy w dniach 10-12 maja – mówi Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady IGWP.

– W ramach targów odbędzie się także Kongres Envicon Water, na którym będziemy chcieli zaprezentować najnowsze technologie, najnowsze osiągnięcia w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami. Serdecznie zapraszamy na targi – dodaje.

Więcej informacji na temat Kongresu Envicon Water dostępnych jest na oficjalnej stronie wydarzenia.

Czytaj więcej

Skomentuj