Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) opublikowała dziś swoje scenariusze wdrażania energetyki wiatrowej w UE, wyprzedzając tym samym plan Komisji Europejskiej “Energy 2050”.

"Energetyka wiatrowa zwiększy potrójnie swoją moc do 2020 roku, dzięki 194 miliardom euro zainwestowanym w europejskie nadmorskie i lądowe farmy wiatrowe w tej dekadzie" – powiedział Justin Wilkes, dyrektor polityczny EWEA.

Produkcja prądu z energii wiatru ma wzrosnąć z 182 terawatogodzin (TWh) i  5,5% całkowitego zapotrzebowania UE na energię w 2010 roku, do 581 TWh i 15,7% całkowitego popytu w roku 2020. Natomiast w 2030 już ma dojść do 1154 TWh (28% całkowitego zapotrzebowania) i objąć swoim zasięgiem 241 milionów gospodarstw domowych.

"Energetyka wiatrowa nie tylko sprawi, bardzo znaczący wkład w zaangażowanie Europy na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Zdecydowanie przyspieszy odejście od drogich paliw kopalnych, stworzy miejsca pracy, zwiększy konkurencyjność Europy"  – dodaje Wilkes.

Raport  można przeczytać w całości na stronie EWEA.

Źródło: http://www.ewea.org


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj