Ewidencja odpadów oraz ich sprawozdawczość od 1 stycznia 2020 r. odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Jak poprawnie z niej korzystać? Dowiesz się na (prawie) obowiązkowym szkoleniu z wykorzystaniem wersji testowej systemu BDO.

Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” organizuje 29 października br. W Warszawie szkolenie pt. „Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO”.

Projekt na skalę światową

Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2018 r. poz. 992) art. 238 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości.

Zasady korzystania z BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązuje wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązkiem tym objęci są nie tylko wszyscy wytwarzający, transportujący odpady oraz prowadzący ich ewidencję, ale też wprowadzający na terytorium kraju produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny, producenci, importerzy i  wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W jaki sposób należy prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów w systemie BDO? Jak prawidłowo korzystać z modułu ewidencji odpadów, modułu rejestracyjnego i modułu sprawozdawczego? Jak wypełniać karty przekazania i ewidencji odpadów? Tego dowiedzą się uczestnicy szkolenia, które poprowadzi specjalista ds. gospodarki odpadami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Zapraszamy również specjalistów ds. ochrony środowiska oraz przedstawicieli firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, a także reprezentantów przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej. Szkolenie skierowane jest także do samorządów. Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać na stronie bdo.abrys.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj