Senatorowie w ramach prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zdecydowali się zapropnować cztery poprawki.

Najważniejsze zmiany dotyczą: uregulowania terminu, w którym powstać ma rozporządzenie Ministerstwa Środowiska dotyczące stawek za torebki foliowe i sprawozdań firm prowadzących skup odpadów.

Pierwsza z poprawek doprecyzowuje, że na przygotowanie rozporządzenia, które ma ustalać aktualne opłaty za tzw. foliówki minister środowiska będzie miał rok.

Druga poprawka odnosi się do sporządzania rocznych sprawozdań przez firmy zajmujące się skupem odpadów komunalnych.

To już oficjalne – za „foliówkę” zapłacimy 20 gr. Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami przegłosowana

– Mają obowiązek je przekazywać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta na prawach powiatu do 31 stycznia następnego roku – powiedział Adam Gawęda, senator sprawozdawca tej noweli.

– Projekt w wersji senackiej nie przewidywał żadnych kar, jeżeli podmioty te nie wywiążą się z obowiązku. Postanowiliśmy je wprowadzić. Nie sprecyzowaliśmy jednak ich wysokości – dodał senator.

Pozostałe dwie poprawki to edycje redakcyjne. Transmisję posiedzenia komisji senackiej można obejrzeć TUTAJ.

Teraz nowelizacja w nowym kształcie trafi ponownie do głosowania w Sejmie.

MŚ: opłata za torebki foliowe to nie podatek!

Czytaj więcej

Skomentuj