Projekty o których mowa w tytule uzyskają wsparcie dzięki konkursowi „Blue Growth”. Wśród nagrodzonych jest projekt usuwania fosforanów z wód powierzchniowych oraz Portowa Stacja Tankowania Wodoru.

– Konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” skierowany był do mikro, małych i średnich firm – czytamy w komunikacie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czystsze wody

Miał na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia. Projekty w ramach tego schematu mogły również  przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Podstawowy budżet w ramach II edycji konkursu wynosił 9,35 mln euro. Został jednak zwiększony ponad dwukrotnie do 21,3 mln euro. Umożliwiło to rekomendowanie do udzielenia wsparcia nie 8, a 20 projektów. Łącznie pozytywnie ocenionych zostało 60 projektów,  z czego 40 trafiło na listę rezerwową.

– 6 zwycięskich projektów będzie prowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim, 3 w lubelskim, 2 w małopolskim, 2 w pomorskim i po 1 w województwach: kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, śląskim, podkarpackim oraz łódzkim – informuje resort polityki regionalnej.

Ekologia

Jeden z wybranych projektów zakłada usuwanie fosforanów z wód powierzchniowych za pomocą mikrokapsułek. Kolejne to między innymi ekologiczny czarter jachtów na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich oraz Portowa Stacja Tankowania Wodoru – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w obszarze wód morskich.

Dofinansowanie w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” wynosi do 80% wartości projektu i może sięgać 2 mln euro. Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów), ale także inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe.

Konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”.

Czytaj więcej

Skomentuj