Geotermia, małe elektrownie wodne, solary – to tylko część przedsięwzięć, na które będzie można uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

– Przewidywany termin ogłoszenia naboru do konkursu to maj 2010 – zapowiada Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Ważna informacja dla przedsiębiorców i samorządowców, zainteresowanych pozyskaniem środków na Odnawialne Źródła Energii została przekazana w trakcie Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie (25.03.2010).

Moderatorami panelu „Energia odnawialna — dobre praktyki w regionie” byli: Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu i Ryszard Chruścicki, sekretarz zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Możliwe do dofinansowania inwestycje to m.in.: instalacje wytwarzające energię przy użyciu biomasy, geotermia, małe elektrownie wodne, solary czy pompy ciepła. Koszty przedsięwzięć mogą wynieść od 0,5 do maksymalnie 10 milionów złotych. Wysokość pożyczki może pokryć do 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 3 proc. rocznie. Okres finansowania wynosi do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

Beneficjentem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl. Zainteresowani znajdą tam kartę wstępnego zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia. Należy  przesłać ją do 20 kwietnia 2010 r. na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław lub e-mailem: LLasocka@fos.wroc.pl.

Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego to największa impreza samorządowa w regionie. Organizowane corocznie od 1999 r. w formie obrad plenarnych oraz tematycznych spotkań panelowych. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum było „20 lat Samorządu Dolnośląskiego”.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj