Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku agencja reklamowa DEMO Effective Launching opracowała strategię marki Gdańsk na lata 2008–2013.

Miasto postawiło 5 strategicznych celów, których realizacja ma służyć umocnieniu wizerunku Gdańska i odpowiedniemu pozycjonowaniu miasta w kraju i zagranicą. Stratedzy DEMO Effective Launching przedstawili rekomendacje, które z jednej strony mają budować wizerunek silnej, prestiżowej marki Gdańsk w skali globalnej, z drugiej stwarzać szanse na zmianę jakości życia mieszkańców. Do każdego z 5 celów strategicznych dla miasta Gdańsk przyporządkowane zostały cele podstawowe (15), do których następnie przypisano 52 projekty marketingowe. Koszt przygotowania strategii marki miasta Gdańsk na lata 2008–2013, w tym projekt badawczy przygotowywany przez TNS OBOP, wyniósł 518 tys. 710 zł.

– Strategia marki odpowiada na pytanie o tożsamość miasta, wyjątkowy charakter Gdańska. Pokazuje, czym odróżnia się od podobnych miast, co jest w nim inne i niepowtarzalne, jakie są jego główne atuty oraz w jaki sposób wykorzystać szanse, które przed nim stoją – podkreśla Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Przy formułowaniu idei marki Gdańsk punktem wyjścia stał się obecny wizerunek miasta. Niewiele jest miejsc na świecie, które tyle razy (początek II wojny światowej, Grudzień 70, Sierpień 80, powstanie Solidarności, strajki 89 roku, zainicjowanie ruchu, którego efektem był upadek komunizmu w Europie) odegrały tak znaczącą rolę w historii świata. To nie przypadek, że wydarzenia te miały miejsce w Gdańsku – twierdzą stratedzy DEMO Effective Launching. Fakty te stały się podstawą w pozycjonowaniu marki miasta i określeniu jego pożądanej percepcji.

Gdańsk ma w sobie aurę, która wielokrotnie sprawiała, że ludzie potrafili zjednoczyć się i podjąć działania w imię wolności, w imię zmiany na lepsze. Świat rozwija się dzięki takim miejscom – wyjaśnia ideę marki Gdańsk Jacek Sadowski, prezes DEMO Effective Launching. – Dziś wolności nie utożsamiamy z walką. Wolność to dziś otwartość na zmiany, ciekawość świata, otwartość na myśl, na nowe idee, na ludzi, na różnorodność. Wyzwaniem jest podkreślenie otwartości miasta na przyszłość, dodanie jego wizerunkowi lekkości i emocji.

Cele strategiczne dla Gdańska na lata 2008–2013:

  • Cel główny: budowa silnej, prestiżowej marki na rynku globalnym (2 cele podstawowe, 8 projektów marketingowych).
  • Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Gdańsk, zwłaszcza poza głównym sezonem turystycznym (2 cele podstawowe, 9 projektów marketingowych).
  • Wykorzystanie potencjału rozwojowego miasta, zwiększenie tempa napływu inwestycji oraz przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości (3 cele podstawowe, 14 projektów marketingowych).
  • Aktywizacja społeczna mieszkańców i wytworzenie silnego poczucia identyfikacji z „małą ojczyzną” (2 cele podstawowe, 14 projektów marketingowych).
  • Efektywne wykorzystanie pozycji organizatora EURO 2012 jako szansy umocnienia marki oraz wsparcie działań służących zdobyciu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (4 cele podstawowe, 7 projektów marketingowych).

źródło: marketing-news.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj