Bezpieczne i inteligentne przejście dla pieszych zrealizowano w projekcie pilotażowym w Gdańsku przy Trakcie Św. Wojciecha.

System składa się z dwóch lamp wyposażonych w urządzenia analizujące obraz wideo, które są zamontowane na przeciwległych krańcach przejścia.

Obraz z urządzeń, pobierany w odstępie 0,2 sekundy, dostarczany jest do systemu analizującego strumień. Algorytm porównuje kolejno pobrane obrazy i w przypadku wystąpienia różnicy określa wielkość obiektu, który różnice spowodował. Na tej podstawie system identyfikuje przechodnia, odróżniając go od innych „obiektów” np. zwierzęcia czy samochodu.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Oprawy kierunkowe LED emitują zogniskowany strumień światła, aby pomalowane na biało pasy były kontrastowo widoczne dla kierowców na tle ciemnej jezdni. Gdy z przejścia chce skorzystać przechodzień, system automatycznie zwiększa natężenie oświetlenia, powodując, że jego sylwetka jest bardziej widoczna, nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych.

– Nasza nowa usługa „Smart przejście”, którą wdrażamy w ramach inteligentnych rozwiązań dla gmin, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony władz samorządowych – mówi Michał Bełbot, prezes spółki Energa Oświetlenie.

Jak stwierdza tego typu innowacje oświetleniowe, typu „Smart” oraz technologie LED mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej w miastach i gminach. Warto podkreślić, że zastosowanie w systemie selektywnego rozpoznawania obiektów pozwala na oszczędzanie energii elektrycznej poprzez automatyczne zmniejszenie natężenia światła w sytuacji, gdy nikt z przejścia nie korzysta.

Usługa „Smart przejście” może być również rozszerzona o dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo. Może to być markerów odblaskowych na
powierzchni asfaltu oraz instalacja mat antypoślizgowych znacznie skracających drogę
hamowania pojazdów. Na przejściach szczególnie niebezpiecznych przewidziana jest również możliwość instalacji defibrylatora. Dzięki zastosowaniu w systemie kamer istnieje opcja monitorowania przejścia i odtworzenie zapisu wideo w przypadku dojścia do zdarzenia drogowego.

Urządzenia zastosowane w „smart przejściu” mają ograniczyć liczbę wypadków, spełniając jednocześnie europejską normę oświetlenia dróg PN−EN 13 201:2005.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj