Musi wprowadzać gości w klimat miejsca. Ma nawiązywać do wartości i tradycji. Może nieść przesłanie edukacyjne, informacyjne lub prospołeczne – mowa o nowym muralu, który pojawić się ma jeszcze w tym roku na należącym do miasta budynku przy ulicy 3 Maja 16. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ogłosił konkurs na jego projekt.

Nowy mural, który pojawi się na budynku nie ma być przypadkowy – bardzo istotne jest, żeby nawiązywał do miejsca, w którym powstanie. Budynek przy ulicy 3 Maja 16 położony jest w najbliższym otoczeniu fortyfikacji miejskich, dworca PKS oraz Dworca Głównego, a także w niedalekiej odległości od historycznego Starego i Głównego Miasta. Malowidło powinno zatem wprowadzać mieszkańców oraz gości w klimat tego rejonu miasta – wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, Piotr Grzelak. – Projekt może nawiązywać do wartości związanych z tradycją i historią Gdańska, w szczególności z zespołem fortyfikacji miejskich. Może nieść ze sobą przesłanie edukacyjne, informacyjne lub prospołeczne. I co najważniejsze – powinien odznaczać się wysoką wartością artystyczną – dodaje Grzelak.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć mogą w nim pełnoletnie osoby fizyczne lub zespoły autorów. Można zgłosić więcej, niż jeden projekt. Termin zgłoszeń upływa 3 listopada.

Wybór zwycięskiej pracy odbędzie się dwuetapowo. Najpierw nadesłane projekty zostaną ocenione (pod względem walorów artystycznych) przez sąd konkursowy. Każdy z członków sądu będzie mógł przyznać w głosowaniu od 1 do 5 punktów każdej zakwalifikowanej pracy. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostaną maksymalnie 3 prace, które otrzymają łącznie największą liczbę punktów. W drugim etapie konkursu projekty zostaną poddane internetowemu głosowaniu – prawo do realizacji projektu otrzyma ten, który od internautów otrzyma największą liczbę głosów. Plebiscyt będzie odbywać się na stronie www.gdansk.pl – wyjaśnia zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni ds. przestrzeni publicznej Michał Szymański.

Autorom prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu (a które nie zostaną wybrane do realizacji) przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody w wysokości 1000,00 zł brutto każda. Natomiast z autorem zwycięskiego projektu, wybranego w II etapie, podpisana zostanie umowa na realizację muralu na kwotę nie większą niż 12.000,00 zł brutto.

Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne materiały:

http://www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/CHAPTER_76423.asp?soid=C7827D888B0A4CF5AB4B9FF26BCE14F0

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj