1 / 11

Od 1 kwietnia rozpocznie się w Gdańsku zbiórka odpadów według nowego dla miasta podziału. Dotychczasowy system “suche-mokre-szkło” zostanie zastąpiony przez selektywną zbiórkę pięciu frakcji: tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier, bioodpady oraz odpady komunalne resztkowe.

– Segregowanie odpadów zadeklarowało 95% mieszkańców Gdańska. Muszą oni wiedzieć, że teraz będą mieli do dyspozycji pięć pojemników. Oznaczone są one jako: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio, resztkowe – wyjaśnia Sławomir Kiszkurno, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Odpady segregowane przez mieszkańców będą trafiać do sortowni w Szadółkach. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku od kilku lat prowadzi nieobowiązkową zbiórkę odpadów w nowym systemie. – Liczymy na mieszkańców, że dzięki nim będziemy mieli mniej zmieszanych odpadów komunalnych, a więcej surowców – mówi Maciej Jakubek z ZUT Gdańsk.

Zmiana systemu segregowania odpadów w Gdańsku to efekt rozporządzenia ministra środowiska z 2017 r., które ujednolica w całym kraju zasady segregacji. Przepisy weszły w życie 1 lipca, jednak termin ich wprowadzenia podyktowany jest w dużej mierze datą wygaśnięcia obowiązujących umów na odbiór odpadów. Dopiero wtedy samorządy mają obowiązek wdrożyć nowy system.

[WAŻNE] Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów: fakty i mity

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj