Gdańsk bierze udział w nowym projekcie “Zwiększenie Oszczędności Energii poprzez przejście na oświetlenie LED w przestrzeni publicznej”.

Przedstawiciele Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku uczestniczyli w spotkaniu grupy zarządzającej w ramach projektu „Zwiększenie Oszczędności Energii poprzez przejście na oświetlenie LED w przestrzeni publicznej", realizowanego dzięki wsparciu z programu współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk. W projekcie tym uczestniczy jedenastu partnerów ze Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski. Liderem jest miasto Kalmar. Spotkanie połączone z warsztatami odbyło się w Rostocku w dniach 16 – 18 lutego 2010r.

Głównym celem projektu jest propagowanie zastosowania technologii LED w miastach w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez wymianę najlepszych praktyk, seminaria, szkolenia oraz działania pilotażowe.

Zadanie Gdańska polega na zastosowaniu oświetlenia LED – owego w przestrzeni publicznej związanej z kulturą i historią, co wynika z charakteru miasta. W ramach projektu zostanie oświetlony za pomocą LED wybrany fragment instalacji Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, realizowanej na Dolnym Mieście.

Budżet dla Gdańska wynosi 112 200 EUR, 85% tej kwoty stanowi unijna dotacja, natomiast wkład własny wynoszący 15% będzie pokryty pensjami urzędników zaangażowanych w projekt. Realizacja potrwa do maja 2012 roku.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj