410 pomysłów mieszkańców trafiło w Gdańsku na biurka urzędników w ramach budżetu obywatelskiego.

Projekty tradycyjnie można było zgłaszać w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i dzielnicowej. Kategoria ogólnomiejska obejmuje projekty, które oddziaływać będą na mieszkańców całego miasta lub więcej niż jednej dzielnicy. Na ich realizację przeznaczono prawie 4 mln zł, przy czym szacunkowy koszt pojedynczego projektu nie może przekraczać 2 mln zł.

Z kolei kategoria dzielnicowa przeznaczona jest dla mieszkańców osiedla bądź dzielnicy. Łączna pula tej kategorii wynosi 15,8 mln zł. Została ona podzielona pomiędzy dzielnice Gdańska, zależnie od liczby mieszkańców. Najwięcej przeznaczono dla mieszkańców Chełma – 1,45 mln zł. Ostatecznie zgłoszono tam 26 pomysłów.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

W sumie 410 projektów (57 projektów ogólnomiejskich i 353 projektów dzielnicowych) przekazano w regulaminowym czasie do 30 marca. 10 projektów zostało przekazanych na początku kwietnia i nie zostały przyjęte do dalszego procedowania.

Różnica pomiędzy liczbą wniosków zarejestrowanych w systemie elektronicznym, a liczbą wniosków spełniających warunki formalne wynika przede wszystkim z tego, że część wnioskodawców nie dostarczyła do urzędu wersji papierowej wniosku. Poza tym niektóre wnioski są wielokrotnie powtarzane w systemie elektronicznym. – Odnotowaliśmy przypadek 5-krotnego wprowadzenia jednego projektu do systemu a ostatecznie jest to jeden dostarczony do UMG projekt – komentuje Sylwia Betlej z Urzędu Miasta w Gdańsku.

Jak dotąd budżet obywatelski w Gdańsku to ok. 37 mln zł przeznaczonych na propozycje mieszkańców, a także blisko 185 zrealizowanych projektów. Z roku na rok przybywa też projektów miękkich, czyli np. dotyczących różnych form spędzania wolnego czasu. W 2018 r. do realizacji wskazanych zostało 106 projektów.

Czytaj więcej

Skomentuj