Utrzymanie i serwis urządzeń zintegrowanego systemu inteligentnego sterowania ruchem drogowym Tristar w Trójmieście, który ułatwia przejazd i skraca czas przejazdu w aglomeracji, w najbliższych latach wyniesie prawie 25 mln zł.

W bieżącym roku wygasa umowa gwarancyjna na Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego (Tristar). Przejęcie odpowiedzialności za system nastąpi już w grudniu.

Ostatecznie umowy z wykonawcami podpisano m.in. ze względu na brak czasu na powtórne rozpisanie przetargu i ryzyko mniej korzystnych ofert. Obsługę systemu przejmą dwie firmy od 11 grudnia.

Przetargi na utrzymanie sprawności systemu Tristar został podzielony na dwa zadania: jedno dotyczące infrastruktury dla wszystkich użytkowników dróg do 10 grudnia 2020 r. i drugie dotyczące infrastruktury dla komunikacji miejskiej do 31 grudnia 2021 r.

W ramach pierwszego zadania wykonawca będzie zobligowany m.in. do bieżącego utrzymania w dobrym stanie technicznym i estetycznym całej infrastruktury systemu Tristar, dokonywania napraw sygnalizacji i pozostałych urządzeń systemu, zapewnienia całodobowego serwisu oraz dozoru technicznego, codziennych objazdów oraz kontroli urządzeń sygnalizacji i elementów infrastruktury, a także obsługi informatycznej, w tym bieżącej aktualizacji oprogramowania i usuwania ewentualnych błędów. W tej części przetargu wpłynęła tylko jedna oferta od gdańskiej firmy Eldro Serwis na kwotę ok. 19 mln zł 915 tys. zł.

W ramach drugiego zadania wykonawca będzie odpowiadał za m.in. serwis i utrzymanie Systemu Informacji Pasażerskiej, w tym tablic oraz urządzeń pokładowych w tramwajach i autobusach, utrzymanie sprawnej bezprzewodowej transmisji danych w ramach systemu, usuwanie wszystkich awarii i usterek, dbałość o poprawne funkcjonowanie oprogramowania systemu w ramach SIP. W tym przypadku złożono ofertę firmy GMV Innovating Solutions z Warszawy, która swoją pracę wyceniła na ok. 5 mln 71 tys. zł.

– W ramach przetargu nie zmieni się operator i zarządca systemu. Jest nim GZDiZ, a dokładniej pracownicy Działu Inżynierii Ruchu. Stan ten zostanie utrzymany niezależnie od tego, kto będzie odpowiadał za poprawność działania systemu – mówi Magdalena Kiljan, rzecznik Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj