Gdański magistrat wygrał z wojewodą pomorskim sądowy spór o zapisy obowiązującej od kwietnia ustawy krajobrazowej dla miasta.

Władze miasta Gdańsk wygrały batalię sądową z wojewodą o kształt obowiązującej od 3 kwietnia 2018 r. uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować chaos reklamowy w mieście.

Wojewoda Dariusz Drelich nie wniesie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyroku sądu pierwszej instancji, który odrzucił w całości jego zarzuty wobec tejże uchwały. To oznacza, że uchwała obowiązuje w pełnym kształcie.

Sprawa toczyła się od marca, gdy wojewoda pomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność dokumentu w zakresie przepisów dotyczących: reklamy wyborczej, ustalonych odległości nośników reklamowych od skrzyżowań i okien oraz zasad utrzymywania tychże nośników.

Z końcem kwietnia miasto zaskarżyło rozstrzygnięcie wojewody w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i sprawę wygrało – wyrok ogłoszony 18 września w całości uchylił zarzuty wobec uchwały postawione przez wojewodę. Temu przysługiwało wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale jak poinformowało biuro prasowe wojewody, odstąpiono od tej decyzji.

Oznacza to, że  firmy i osoby prywatne mają czas do kwietnia 2020 r. na przygotowanie się do wdrożenia obowiązujących w mieście zasad. Po tym czasie magistrat będzie wymierzał surowe kary za nieprzestrzeganie zapisów uchwały.

Czytaj więcej

Skomentuj