W Gdańsku trwa zgłaszanie przez mieszkańców cennych i wartych ochrony drzew. Spośród nich magistrat drogą weryfikacji wyłoni egzemplarze kwalifikujące się do ustanowienia pomnikiem przyrody. Takich drzew nie będzie można wycinać.

Inicjatywę rozpoczął w kwietniu gdański Klub Radnych PO oraz prezydent miasta Paweł Adamowicz. Mieszkańcy zgłaszają od tego czasu do magistratu drzewa, które – po weryfikacji przez Wydział Środowiska UM Gdańsk i uzgodnieniu z regionalną dyrekcją ochrony środowiska – przedłożone zostaną radzie miasta, która może ustanowić je pomnikami przyrody.

W ten sposób można znacząco zwiększyć liczbę chronionych drzew, którym nie groziłaby wycinka, a które wzbogacałyby ekosystem zieleni miasta. Po ustanowieniu drzewa pomnikiem to miasto opiekuje się drzewem – wykonuje zabiegi konserwatorskie i przeprowadza prace pielęgnacyjne.

Do dziś wpłynęło 38 zgłoszeń od 24 osób w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody 38 drzew oraz jednej alei. Trzy drzewa zostały zgłoszone ze względu na wartości historyczne, pozostałe – ze względu na wartości przyrodnicze oraz indywidualne cechy drzew.

Najwięcej drzew – 9 sztuk – zgłoszono z gatunku dąb. Pozostałe to: buk pospolity odm. czerwonolistna (6 sztuk), topola (5 sztuk), kasztanowiec (4 sztuki), brzoza i jesion (po 3 sztuki), buk pospolity i klon (po 2 sztuki), grab, wiąz, katalpa (1 sztuka), lipa (1 sztuka + aleja lipowa). Zgłoszenia pochodzą z dzielnic: Oliwa, Orunia, Biskupia Górka, Kiełpino Górne, Siedlce, Brzeźno, Wrzeszcz, Dolne Miasto, Złota Karczma, Przymorze, Stare Miasto, Zaspa i Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Zgłoszona aleja lipowa jest już pomnikiem przyrody numer 301. To szpaler lip drobnolistnych rosnących przy drodze łączącą wejście do szpitala dziecięcego z ulicą Polanki. Jedno ze zgłoszonych drzew – jesion wyniosły rosnący na zapleczu budynku Malczewskiego 77 został ustanowiony pomnikiem przyrody na czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska (jeszcze przed rozpoczęciem akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody”).  Wszystkie pozostałe zgłoszenia są w trakcie weryfikacji, w wyniku której zostaną wyłonione drzewa kwalifikujące się do ustanowienia pomnikiem przyrody.

– Zgłosiłem trzy drzewa w Kiełpinie Górnym. To buk i dwa dęby o słusznej wielkości. Dęby należą do pasa drzew granicznych: wzdłuż ulicy Gostyńskiej w międzywojniu była wytyczona granica pomiędzy Wolnym Miastem Gdańsk a Polską i dwa szpalery takich drzew został wtedy zasadzone. Teraz pozostały dwa szczątkowe rzędy. Wśród wszystkich drzew te dwa dęby są imponującej wielkości – mówi Marcin Szymański, prywatny przedsiębiorca z Gdańska.

– Cały ten obszar niesie za sobą historię. Sporo drzew zostało jednak wyciętych z prywatnych posesji. Trzecie drzewo, które zgłosiłem, to dosyć imponujący buk, ale stojący właśnie w prywatnym lesie. Niestety, tym terenie zostało usuniętych sporo drzew. A ten buk jest wybitny i zwraca uwagę.

Drzewa zgłaszać można przez formularz na stronie internetowej: www.gdansk.pl/pomnikprzyrody. Udział w akcji wziąć może każdy – zarówno osoba fizyczna, szkoła, przedsiębiorca, stowarzyszenie, organizacja ekologiczna, parafiam jak i urząd. Zgłaszać można każde drzewo, które uznamy za cenne i unikatowe, a w szczególności wyróżniające się rozmiarem spośród innych okazów; z gatunków rzadko występujących w skali lokalnej; o unikatowej wartości przyrodniczej, naukowej czy historycznej. W treści zgłoszenia należy podać gatunek drzewa, jego obwód na wysokości 130 cm, opis wraz z uzasadnieniem nadania mu statusu pomnika przyrody, lokalizację oraz szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym drzewem.

Obecnie na terenie administracyjnym Gdańska znajduje się 161 pomników przyrody, wśród których są 121 pojedyncze drzewa różnych gatunków, aleja lipowa, 28 grup drzew, 9 głazów narzutowych oraz 2 pomniki powierzchniowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj