Działająca od ponad dwóch lat  mobilna aplikacja BAND (Bank Nasadzeń Drzew) cieszy się wśród mieszkańców Gdańska dużą popularnością.  Dzięki niej miasto posadziło aż sto nowych drzew, w miejscach wskazanych przez użytkowników BAND. Liczba użytkowników wciąż rośnie.

– Od momentu powstania aplikacji w połowie 2015 r. w ramach nasadzeń zastępczych posadzono na terenach gminnych ponad 400 drzew – mówi Joanna Paniec, miejska ogrodnik z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. – Z tego około 100 sztuk to drzewa zgłoszone przez aplikację BAND.

– Byliśmy pierwsi w Polsce – wspomina Eliza Fludra z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który na początku zajmował się tym projektem.

– Z czasem ulepszaliśmy aplikację, poprawiając niedoskonałości techniczne. Tak naprawdę nad posadzeniem jednego drzewa pracuje kilka instytucji od Wydziału Urbanistyki i Architektury, po Wydział Skarbu. To konieczne, żeby drzewo posadzić w dobrym miejscu i nie trzeba było go na skutek ewentualnych trudności usuwać – mówi urzędniczka.

Co trzeba zrobić, aby posadzić drzewo?

Wystarczy skorzystać z telefonu lub tabletu, wejść na stronę bandgdansk.com, kliknąć „Posadź drzewo”, a następnie wskazać na mapie Gdańska miejsca, w których warto posadzić nowe drzewa lub krzewy. Zgłaszający ma możliwość wyboru spośród 14 różnych gatunków drzew i krzewów.

Po podaniu swoich danych kontaktowych i przesłaniu wniosku, należy poczekać aż pracownicy Urzędu Miasta dokonają analizy zgłoszenia. Zwykle w ciągu kilkunastu dni przesyłana jest informacja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. Autorzy pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń zostają zaproszeni na uroczyste sadzenie drzewa.

O realizacji nadsyłanych zgłoszeń decydują m.in. takie kwestie, jak: własność terenu, jego przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, warunki siedliskowe dla danego gatunku, czy względy estetyczno-kompozycyjne danej lokalizacji.

Szybko, łatwo i za darmo

Dzięki BAND mieszkańcy mogą w prosty sposób zaproponować miejsca do nasadzeń drzew na terenie Gdańska i tym samym uczestniczyć w procesie kształtowania zieleni miejskiej. Co ważne, zgłaszający za posadzenie drzewa nic nie płaci, a może liczyć na wiele korzyści i zyskać piękną okolicę.

Aplikacja ma także charakter edukacyjny. Dzięki niej użytkownik ma dostęp do wielu ciekawostek związanych z życiem drzew oraz korzyściami, wynikającymi z ich sadzenia w miastach.

Czytaj więcej

Skomentuj