Projekt rozporządzenia w sprawie właściwości organów regulacyjnych dla branży wod-kan określa do jakich jednostek PGW Wody Polskie mają zwracać się spółki wodno-ściekowe w sprawie zatwierdzania taryf i regulaminów.

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ws. określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w proponowanym rozporządzeniu zamieszcza tabelę, w której określa właściwość organu regulacyjnego dla poszczególnych gmin. Gminy z tego samego województwa przypisywane są do różnych organów.

Według zlewni

Według znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, właściwość miejscowa organu regulacyjnego odpowiada umiejscowieniu siedzib regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW Wody Polskie, ale także zasadniczemu trójstopniowemu podziałowi terytorialnemu państwa. Tymczasem rozporządzenie podział terytorialny stawia w drugim rzędzie.

– Wydaje się, że opublikowany projekt rozporządzenia kształtuje właściwość organu po tzw. zlewniach, a zatem w sposób zgodny z Prawem wodnym – komentuje Mateusz Faron z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowscy.

Niektórych gmin brak

Np. położone w województwie wielkopolskim Trzemeszno przypisane jest do RZGW w Bydgoszczy, Leszno natomiast do Wrocławia. Tam właśnie przedsiębiorstwa wod-kan z terenu gminy będą składać do 12 marca swoje wnioski taryfowe.

Dokładna lektura rozporządzenia przynosi też inne niespodzianki, bo niektórych gmin w ogóle w nim nie ma. Dzieje się tak np. w przypadku Rogoźna, a obie gminy Rokietnica (zarówno wielkopolska jak i leżąca na Podkarpaciu) przypisane są do RZGW w Rzeszowie.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj