Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała do konsultacji projekt planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru które w przyszłości powstaną wzdłuż dróg zarządzanych przez GDDKiA.

Do tej pory w projekcie zostało zawarte 181 ewentualnych punktów lokalizacji stacji. Mają powstać przy miejscach obsługi podróżnych, stacjach benzynowych znajdujących się przy autostradach A1, A2 i A4 oraz drogach ekspresowych S1, S7, S8, S17.

W nawiązaniu do przepisów styczniowej ustawy o elektromobliności GDDKiA musi teraz poznać stanowiska operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, gazowych i wodoru. Mają one zawierać oceny technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia punktów ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru we wskazanych lokalizacjach.

Konsultacje potrwają dwa miesiące, w tym czasie operatorzy mogą przesyłać do terenowych oddziałów GDDKiA swoje uwagi, sugestie oraz oceny ekonomicznych i technicznych możliwości warunków przyłączenia takiej stacji.

Wykaz zaplanowanych przez GDDKiA stacji można znaleźć tutaj. Formularz jest dostępny tutaj.

Źródło: GDDKiA

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj