6 stycznia podpisano umowę nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów Skarbu Państwa w Spółce Geotermia Pyrzyce na rzecz Gminy Pyrzyce.

Podstawę prawną umowy stanowi art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., nr 171, poz. 1397 ze zm.). Umowa dotyczy przekazania 10 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości nominalnej 10 tys zł, co stanowi 0,02% ogółu udziałów.

Wniosek Gminy Pyrzyce został uwzględniony, wobec uznania przez Ministra Skarbu Państwa za zasadne, prowadzenia przez wnioskodawcę działalności w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną oraz wobec spełnienia warunków ustawowych, określonych w art. 4b ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, stanowiącym podstawę prawną nieodpłatnego przekazania mienia.

źróło: msp.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj