1 / 4

Gliwicki park Chrobrego przejdzie przebudowę, w rezultacie której stać ma się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc relaksu i aktywnego wypoczynku w mieście.

Inwestycje w parku Chrobrego w Gliwicach realizować będzie Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Ich łączny koszt to ok. 7,8 mln zł. Już w 2016 r. miasto wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie unijne, a starania w końcu przyniosły efekt – Gliwice uzyskały z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego) ok. 1,3 mln zł unijnej pomocy. Oznacza to, że miasto ze swojego portfela na modernizację parku wyda ok. 6,5 mln zł. Decyzja o dofinansowaniu już zapadła. Umowa zostanie podpisana w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, a roboty mają zakończyć się w drugiej połowie roku.

W zmodernizowanym parku pojawią się m.in.: nowy plac zabaw, jedna z większych w mieście siłowni pod chmurką, boisko do gry w bule i disc golfa, ogromne linarium, „rodeo” i ścieżka zdrowia. Odnowione zostaną alejki, pojawi się ekologiczne oświetlenie, posadzonych zostanie 37 drzew, ponad 7 tys.krzewów, 17 tys. bylin i ok. 22,5 tys. roślin cebulowych.

Również na terenie miasta MZUK rozpocznie niebawem sadzenie 170 tys. kwiatów jednorocznych i ponad tysiąc drzew. Wstępny koszt szacuje się na ok. 190 tys. zł. Kwiaty zostaną posadzone na skwerach i zieleńcach, roślinność pojawi się też na przestrzennych rzeźbach, które zdobią gliwickie dzielnice. Natomiast jesienią nasadzane będą nowe drzewa – ponad tysiąc klonów, dębów, buków, grabów, jodeł i lip.

Czytaj więcej

Skomentuj