Mieszkańcy gminy Ryki zgodzili się w referendum na obciążenie ich miesięczną opłatą ryczałtową. W zamian za to gmina przejmie od nich obowiązek odbioru i wywozu odpadów komunalnych.

W referendum zorganizowanym przy okazji wyborów parlamentarnych wzięło udział prawie 41% uprawnionych do głosowania. 66% zagłosowało za przejęciem „śmieciowego” obowiązku przez gminę.

Jak mówi Tomasz Gorzkowski, sekretarz gminy, głównymi powodami podjęcia przez burmistrza i Radę Miejską decyzji o przeprowadzeniu referendum był brak wprowadzenia przez Sejm rozwiązań kompleksowych w zakresie usunięcia problemu śmieci, ciągłe pogarszanie się stanu czystości lasów, rzek czy nieużytków oraz corocznie rosnące koszty usuwania dzikich wysypisk śmieci.

– Jest ogromna szansa, że dzięki świadomemu i bardzo odpowiedzialnemu wyborowi mieszkańców znikną tony śmieci z lasów, brzegów rzek i z innych ustronnych miejsc. Ci, którzy nie płacili – zapłacą. Ci, którzy spalali w domach wszelkiego rodzaju odpadki – nie będą zatruwać środowiska. Ci, którzy podrzucają śmieci do blokowisk stracą motywację, bo przecież płacą miastu za obowiązek odbierania odpadów – przekonuje Tomasz Gorzkowski.

Władze gminy planują wprowadzenie w życie odbioru odpadów komunalnych do końca I kwartału przyszłego roku. Podyktowane jest to koniecznością przeprowadzenia zebrań w sołectwach i określenia wspólnie z mieszkańcami częstotliwości i sposobu odbioru śmieci (pojemniki indywidualne, pojemniki zbiorcze czy np. worki).  – Dopiero po przeprowadzeniu tych ustaleń będzie można rozpisać przetarg na realizację zadania – mówi Gorzkowski.

Czytaj więcej

Skomentuj