Podczas sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zapadła decyzja zmianie daty wprowadzenia nowego systemu segregacji odpadów. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 grudnia, a nie – jak wcześniej zapowiadano – od 1 października tego roku.

Dla gmin należących do Związku Celowego Gmin MG-6 nowy system segregacji odpadów na: papier, szkło, plastik/metal, bio oraz zmieszane miał zacząć obowiązywać od 1 października 2017 r. Jednakże podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. podjęto decyzję o przesunięciu wejścia w życie nowych zasad na 1 grudnia. Powodem jest przedłużające się postępowanie przetargowe.

Do umowy przetargowej podpisano aneks, który wydłużył obowiązywanie poprzedniej umowy do 30 listopada. W związku z tym dla sektora I trzeba było ustalić inną datę wejścia w życie regulacji. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 grudnia.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku sektora drugiego i trzeciego. Tam nowe przepisy również zaczną obowiązywać od 1 grudnia.

– Otwarcie ofert dla sektora I nastąpi 4 października, a ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla sektora II i III nastąpiło 13 września. Termin na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej upływa 25 września, co oznacza, że data 1 października w przypadku I sektora stała się niemożliwa do zachowania. Natomiast w przypadku sektora II i III, gdzie oferty złożyło trzech wykonawców, istnieje duże prawdopodobieństwo braku możliwości podpisania umowy z wyłonionym wykonawca przed 1 października – wyjaśnia uzasadnienie.

Czytaj więcej

Skomentuj