Ponad 320 mln zł na inwestycje zakłada projekt budżetu Gorzowa Wielkopolskiego na 2022 r. Wydatki określono na prawie 1,06 mld zł, a dochody samorządu mają wynieść 864 mln zł – poinformował rzecznik gorzowskiego magistratu Wiesław Ciepiela.

Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu, wydatki Gorzowa będą niższe od tegorocznych o 81,8 mln zł, natomiast dochody będą niższe o 84,6 mln zł.

“Przyszłoroczny budżet będzie budżetem inwestycyjnym, prorozwojowym. Będziemy kontynuowali rozpoczęte inwestycje, prowadzili działania zwiększające potencjał rozwojowy miasta, ale będziemy się zachowywać rozważnie, bo sytuacja finansowa miasta nie jest jeszcze całkowicie sprecyzowana. Nie wiemy na przykład, jakie będą wpływy z podatku dochodowego” – powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Największe inwestycje

Do największych samorządowych inwestycji w 2022 r. będą należały: kontynuacje budowy Centrum Edukacji Zawodowej oraz hali widowiskowo-sportowej, budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z przebudową ul. Dworcowej, przebudowa ul. Spichrzowej, skrzyżowania ul. Kosynierów Gdyńskich i ul. Słowiańskiej wraz z budową ronda przy “Słowiance”, a także przebudowa deptaku w centrum miasta.

6,6 mln zł na Budżet Obywatelski

Na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, który również jest ujęty w inwestycjach, zapisano w projekcie budżetu 6,6 mln zł.

Zgodnie z projektem w 2022 r. dochody miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosą prawie 154 mln zł, udziały w podatkach PIT i CIT – ponad 171 mln zł, środki z UE – ponad 124 mln zł, a dochody z gospodarowania majątkiem – ponad 21 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie ponad 215,5 mln zł, a ponad 146 mln zł mają stanowić dotacje i środki niepodlegające zwrotowi.

Ile na oświatę, pomoc społeczną i transport?

Na oświatę i wychowanie miasto zaplanowało w budżecie przeszło 304,1 mln zł, a na zadania z zakresu pomocy społecznej – 188,3 mln zł. Na transport i usługi zarezerwowano 66,5 mln zł.

Inne wydatki

Na gospodarkę mieszkaniową i komunalną Gorzów Wlkp. wyda w przyszłym roku prawie 36,4 mln zł, na administrację zaś – 53,8 mln zł. Około 18 mln zł to kwota ujęta w projekcie budżetu na kulturę, a na sport i turystykę zapisano w nim ponad 12,3 mln zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 202 mln zł zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami na 89,3 mln zł, wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pozostałymi przychodami. Na koniec 2022 r. zadłużenie miasta ma być na poziomie 380,8 mln zł.

Sesja budżetowa gorzowskiej rady miasta została zaplanowana na 22 grudnia br.

Czytaj więcej

Skomentuj