W 2019 roku jest kilka dat, które każdy przedsiębiorca wytwarzający lub gospodarujący odpadami powinien znać. To daty wejścia w życie nowych regulacji prawnych, których w nadchodzących miesiącach nie zabraknie. Co, kiedy i kogo obowiązuje?

Najważniejsze zmiany związane z gospodarką odpadami wynikają z uchwalonej we wrześniu 2018 r. nowelizacji ustawy o odpadach. Firmom zostało już tylko kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, a już wiadomo, że to nie koniec nowości.

Planowane są bowiem kolejne zmiany ogólne oraz co istotne – wdrożenie przepisów szczegółowych opisujących wytyczne do ogólnych wymagań określonych w ustawie o odpadach. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy muszą spełnić kilka istotnych wymogów – w innym wypadku grożą im sankcje.

Do najważniejszych zmian należą:

  • Nowe przepisy dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów (termin wdrożenia do 05.03.2019), choć ze względu na brak przepisów szczegółowych termin ten prawdopodobnie zostanie wydłużony;
  • Nowe przepisy dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów (termin wdrożenia do 22.08.2019);
  • Obowiązek złożenia wniosku o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami (termin wdrożenia do 05.09.2019).

– Ten okres przejściowy warto wykorzystać na odpowiednie przygotowanie się do nowych wymogów. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się obszarom działalności przedsiębiorstwa i wyznaczyć te, które wymagają modyfikacji. Z naszych obserwacji wynika, że większość wytwórców odpadów coraz lepiej orientuje się w planowanych zmianach, pomimo, że pewne obowiązki stanowią dla nich zupełną nowość. Opierając się na doświadczeniu, staramy się pomagać przedsiębiorcom we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań – komentuje Anna Wójcik-Przybył ze Stena Recycling.

Nowelizacja ustawy o odpadach wchodzi w życie. Co się zmieni?

To nie koniec zmian

W styczniu 2019 r. przedstawiono projekty nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeśli wejdą w życie, nałożą na przedsiębiorców kolejne obowiązki.

Ustawodawca planuje dodać ust. 3a do art. 27 Ustawy o odpadach, który stanowi rozszerzenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie z tym zapisem wytwórca odpadów będzie odpowiedzialny za odpady niebezpieczne do samego końca (do momentu odzysku tych odpadów). Przedsiębiorstwa wytwarzające odpady niebezpieczne nie będą więc zwolnione z mocy prawa z odpowiedzialności, gdy taki odpad przekażą firmom odbierającym odpady.

– To znacząca zmiana z perspektywy rynku gospodarowania odpadami, nakładająca współodpowiedzialność i zakładająca potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem wytwarzającym odpady niebezpieczne a firmą je odbierającą. Istotna jest też stała kontrola i transparentność w całym procesie – komentuje Anna Wójcik-Przybył.

Ważny rok dla BDO

W tym roku wszystkie firmy biorące udział w systemie gospodarowania odpadami muszą przygotować się do jego cyfryzacji. W związku z wdrożeniem Bazy danych o odpadach (BDO) w ciągu najbliższych 12 miesięcy powinniśmy być gotowi do prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru i sprawozdawczości wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Zatem wypełnianie dokumentów ewidencji odpadów następować będzie na bieżąco poprzez ten system.

W planach jest zapewnienie dostępu do danych z zasobów BDO dla Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz organów nadzoru górniczego celem przeprowadzenia czynności kontrolnych (np. kontroli transportu odpadów).

Baza danych o odpadach (BDO) już dostępna! Rusza rejestr przedsiębiorców

Transport odpadów na nowych zasadach

Nie jest zaskoczeniem zmiana regulacji przewozu odpadów niebezpiecznych (ADR), która zgodnie z zasadą, wprowadzana jest w każdym roku nieparzystym. Podobnie jak w latach poprzednich, do końca czerwca przedsiębiorców obowiązują okresy przejściowe. W Polsce nowe przepisy wejdą w życie po ogłoszeniu stosownego oświadczenia rządowego.

– Jedną z największą zmian w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, w tym także odpadów, jest zwiększenie roli doradcy ds. bezpieczeństwa. Nowa wersja regulacji nakłada obowiązek wyznaczenia właściwej osoby także na wytwórcę, nawet jeśli nadawanie, przewóz, pakowaniem napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych zleci na zewnątrz – komentuje Anna Wójcik-Przybył.

Źródło: Stena Recycling

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. I małe rodzinne firmy skazane są na zamknięcie działalności! Preferowane są molochy nad którymi i tak nie może nikt zapanować, a jak już zacznie ktoś kontrol to i tak dostanie tyle do kieszeni że itak przymyka oko na jakie kolwiek nieścisłości…

Skomentuj