Podczas konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) wiceminister środowiska Sławomir Mazurek podkreślał rolę idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w tych zapisach. Szczególną uwagę należy zwrócić na odzysk surowców z odpadów i ich ponowne wykorzystanie – przekonywał.

We Wrocławiu odbyły się kolejne konsultacje związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był trzeci filar PSP dotyczący m.in. pozyskiwania surowców z odpadów.

– Trzeci filar Polityki Surowcowej Państwa realizuje elementy gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), stawiając na odzysk surowców z odpadów – poinformował Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju. PSP szczególny nacisk ma kłaść na surowce mineralne wytworzone z odpadów.

Wiceminister Sławomir Mazurek przypomniał, że główną ideą GOZ jest ponowne wykorzystanie odpadów pod kątem surowcowym. Efektem tego jest utrzymanie wyższego poziomu zasobowego surowców na rynku, a jednocześnie zmniejszenie ilości trwale składowanych odpadów.

Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że resortowi środowiska zależy na jak najszerszej debacie publicznej pozwalającej na zwiększenie świadomości społecznej i stworzeniu szansy na skuteczne zakorzenienie się idei GOZ w społeczeństwie.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, projekt PSP składa się z 9 filarów, które skupiają się na całościowym ujęciu geologii kraju. Zwraca on m.in. uwagę na zapotrzebowanie surowcowe państwa oraz na tworzenie narzędzi i wyznaczanie kierunków działań w tym obszarze.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj