Tylko do 8 lutego przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje zielone technologie do konkursu Ministerstwa Środowiska GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

24 listopada 2009 r. Ministerstwo Środowiska rozpoczęło nabór do nowego innowacyjnego projektu: Akceleratora Zielonych Technologii. Do walki o miano najlepszej polskiej zielonej technologii i wsparcie dla rozwoju firm zaproszone zostały wszystkie firmy (małe, średnie i duże), które dysponują technologiami sprzyjającymi środowisku i klimatowi, którym na drodze do ich pełnego rozwoju i wdrożeń za granicą mają jeszcze bariery do pokonania: nieznajomość prawa patentowego, trudności finansowe czy brak promocji.

– Ekologia i biznes w jednym – to możliwe – w kraju i za granicą! Zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich przedsięwzięć do konkursu i rejestrowania się na portalu technologii: www.greenevo.gov.pl – zachęca Agnieszka Kozłowska – Korbicz, koordynator projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii z Ministerstwa Środowiska.

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, żeby promować polskie technologie środowiskowe i wspierać rozwój przedsiębiorstw w tym zakresie oraz by pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotować je do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

W pierwszym etapie projektu Ministerstwo Środowiska wybierze spośród zgłoszonych do 8 lutego br. technologii najlepsze projekty, uwzględniając m.in. ich ocenę naukowo-techniczną technologii, możliwości promowania i wsparcie w dalszym rozwoju. Akceleracji będą podlegały technologie stosowane w firmach, a nie firmy. Najlepsze projekty otrzymają dzięki GreenEvo unikalną pomoc w rozwinięciu ich zielonych skrzydeł: wsparcie doradcze w zakresie prawa dotyczącego transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz marketingowej strategii działań. Po naborze technologii zadaniem GreenEvo będzie wsparcie przedsiębiorstw oraz stworzenie publikacji obejmującej pierwsze w Polsce badania rynku technologii i prezentację uczestników konkursu. Ten katalog stanie się podstawową informacją o polskim zielonym rynku dla partnerów zagranicznych i narzędziem ich promocji na całym świecie, m.in. dzięki dystrybucji przez polskie placówki dyplomatyczne.

Dodatkowo działająca w projekcie internetowa platforma www.greenevo.gov.pl pozwala na ciągłe inicjowanie kontaktów i transferu technologii oraz skoncentrowaniu w jednym miejscu wyspecjalizowanych informacji.

Na www.greenevo.gov.pl projekty prezentowane są w 7 obszarach tematycznych:
– Technologie niskoemisyjne
– Czyste technologie węglowe
– Rozwiązania organizacyjne lub softwearowe sprzyjające oszczędności energii
– Technologie OZE
– Technologie wodno – ściekowe
– Technologie energooszczędne
– Technologie – gospodarka odpadami.

Korzyści dla firm dysponujących zielonymi technologiami z włączenia do projektu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii to w przede wszystkim lepsze rozpoznanie rynku dla danej technologii, uzyskanie fachowego wsparcia w jej rozwoju (prawnego, finansowego i promocyjnego) oraz jej promocja zagraniczna. Poprzez obecność na platformie www.greenevo.gov.pl możliwe jest pozyskiwanie nowych kontaktów i wymiana informacji o globalnym rynku proklimatycznych technologii.

Akcelerator Zielonych Technologii to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Partnerzy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w trakcie uczestnictwa w projekcie. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór technologii do udziału w projekcie już 22 lutego 2010 r. na stronie www.greenevo.gov.pl i www.mos.gov.pl.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj