Wybrano pierwsze zielone technologie, które w ramach projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii otrzymają szanse na kompleksowy rozwój, a najlepsi na promocję za granicą. Suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne czy inteligentne lampy uliczne – to przykłady rozwiązań, które tworzą grupę potencjalnych zielonych hitów eksportowych Polski.

Aż 29 technologii zakwalifikowało się do programu kompleksowego rozwoju, który dla każdego z projektów może zakończyć się promocją zagraniczną w ramach innowacyjnego projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

Liczba projektów nadesłanych przez przedsiębiorstwa i instytucje przekroczyła oczekiwania organizatorów – zgłoszono ich aż 57 w 7 obszarach. Kapituła konkursu złożona z ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, zakwalifikowała do udziału w projekcie najciekawsze polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, posiadające największy potencjał do rozwoju.

– GreenEvo to polska szansa na udział w toczącym się ciągle podziale tortu, którym jest globalny rynek zielonych technologii. Zainicjowany przez mojego poprzednika, ministra Macieja Nowickiego projekt teraz wkracza w decydujący etap. Na konkretnych przykładach pokażemy, jak przyspieszyć rozwój polskiego zielonego rynku innowacji. Konsekwencją w przyszłości będzie zazielenianie naszych przyszłych zysków – powiedział minister środowiska, Andrzej Kraszewski.

Kwalifikując technologie do udziału w projekcie, kapituła konkursu brała pod uwagę m.in.: istniejącą linię produkcyjną (technologia posiada przynajmniej jedno wdrożenie) czy fakt posiadania KRS na terenie Polski. W dalszej kolejności oceniane będą także potencjał do rozwoju, ocena naukowo – techniczna, potencjał biznesowy i promocyjny.

Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii są rozwiązania reprezentujące wszystkie wyszczególnione obszary projektu, to znaczy: energię odnawialną, energooszczędność, rozwiązania wodno-ściekowe, wsparcie gospodarki odpadami, technologie węglowe i niskoemisyjne. Są to m.in. suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne czy inteligentne lampy uliczne. Ale także nowatorska technologia odzysku odpadów niebezpiecznych czy produkcja ekologicznego paliwa. Większość z nich to hermetyczne dla laików rozwiązania, które jednak mają ogromny potencjał użyteczności i powszechnego wykorzystania. Już na etapie oceny wniosków widać niektóre braki technologii, którym łatwo da się zaradzić – dodaje Agnieszka Kozłwska – Korbicz, koordynatorka GreenEvo.

Wybór najlepszych 29 projektów rozpoczyna kolejny etap przedsięzwięcia: niemal półroczny okres indywidualnego doradztwa i unikalnej pomocy w rozwinięciu ich zielonych skrzydeł. Projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii zapewni technologiom wsparcie doradcze w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz strategii działań marketingowych. Najciekawsze projekty wyłonione w drugim etapie konkursu będą promowane poprzez portal internetowy GreenEvo.gov.pl oraz katalog, który będzie łączył prezentację najciekawszych technologii z unikalnymi danymi na temat polskiego rynku technologii. Jego wydanie jest planowane jest na jesień.

Technologie, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie wciąż mają szansę na rozwój: start w kolejnych edycjach konkursu i stałą obecność na portalu GreenEvo.gov.pl dostępnym dla wszystkich użytkowników, którzy chcą wypromować swoje technologie.

Projekt nie oferuje finansowania wprost, lecz ma za zadanie nauczyć, jak stale rozwijać daną technologię. Akceleracji, czyli przyspieszeniu, podlegają technologie, a nie konkretne firmy.

Pełna lista uczestników oraz nagrodzonych i wyróżnionych firm na stronie projektu: http://www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs/

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj