Grupa OPEC zrealizowała rozpoczętą w 2018 r. modernizację systemu ciepłowniczego w ramach zadania „Efektywna dystrybucjaciepła w Grudziądzu”.

Wartość tej inwestycji wynosi ponad 24 mln zł, z czego ok. 72% stanowią środki pochodzące z Funduszu Spójności UE. Realizacja tego zadania znacząco poprawiła bezpieczeństwo dostaw ciepła na osiedlach Kopernika, Strzemięcin oraz Mniszek oraz wpłynęła na zmniejszenie strat ciepła podczas jego przesyłania.

Trzy etapy

Inwestycja została zrealizowana w trzech etapach. Pierwszy obejmował przebudowę ponad 40-letniej infrastruktury ciepłowniczej na osiedlu Kopernika. Zakończono go w październiku 2018 r.

W drugim etapie zlikwidowano dwa duże węzły grupowe na Strzemięcinie na rzecz indywidualnych węzłów cieplnych oraz kontynuacja zapoczątkowanej w 2011 r. wymiany sieci na tym osiedlu. Wtedy też wybudowano ok. 9,5 km sieci wraz z przyłączami. Ostatni etap inwestycji rozpoczął się w lutym 2020 r. w Mniszku. Była to największa inwestycja sieciowa w tym rejonie. Mieszkańcy nieprzerwanie korzystali z ciepła, a jedyne przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej miały miejsce poza sezonem grzewczym, w trakcie wymiany węzłów cieplnych.

Modernizacja 10 km sieci

Łącznie zmodernizowano w ramach całego projektu ponad 10 km sieci oraz przyłączy ciepłowniczych oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych. Poza zmniejszeniem awaryjności i start ciepła podczas jego przesyłania i dystrybucji cel projektu to poprawa jakości powietrza w celu zmniejszenia niskiej emisji.

Projekt „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” został realizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich. Środki na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Czytaj więcej

Skomentuj