Dziś w Poznaniu rozpoczyna się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła”.

Wymóg energooszczędności instalacji determinuje rozwój nowoczesnych technologii zarówno w zakresie ogrzewnictwa, jak i wentylacji. Efektem są systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w połączeniu z rurowym gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła (GPWC). Idea takiego rozwiązania opiera się na wykorzystaniu alternatywnego źródła energii w postaci energii geotermalnej.
 
Zdecydowana większość z nas przywiązuje dużą wagę do zastosowania w swoim domu lub w budynkach użyteczności publicznej energooszczędnych rozwiązań, umożliwiających w pierwszej linii obniżenie kosztów ogrzewania budynku, ale również ochronę środowiska naturalnego. Główną przyczyną tej tendencji są rosnące ceny tradycyjnych nośników energii oraz poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa. Naprzeciw takiemu trendowi wychodzi gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC) – rozwiązanie wspomagające i uzupełniające system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zasada działania GPWC polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8 °C (od głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kolektorów. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o 22 °C w zimie i obniżyć o 20 °C w lecie.
 
Dzisiejsza konferencja poświęcona jest wyłącznie tematowi gruntowych powietrznych wymienników ciepła. Konferencja będzie stanowić wyjątkową okazję do zapoznania się z zagadnieniami projektowania, montażu oraz eksploatacji gruntowych wymienników ciepła. Omówione zostaną również aspekty związane z efektywnością oraz ekonomicznością GPWC. Powyższa problematyka zostanie odniesiona do konkretnego przykładu instalacji gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w markecie TESCO w Zdzieszowicach, który jest przedmiotem projektu badawczego przy współudziale Politechniki Poznańskiej.
 
Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych imprezy.
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj